malá odstřelovačka

Disciplínu malá odstřelovačka jsme zařadili do kalendáře závodů poprvé v roce 2009. Účast střelců na závodech nás mile překvapila. Zájem je dodnes stabilní a tak už tu máme 8. ročník soutěže Malá odstřelovačka. I v roce 2017 bude pětikolová. Jednotlivá kola budou vyhodnocena samostatně, a dále vyhodnotíme soutěž celkově za celý rok. Do celkového hodnocení započítáme každému střelci jeho 3 nejlepší výsledky z jednotlivých kol. V roce 2017 budeme soutěž střílet podle pravidel platných od roku 2010. Je povolena sklopná dvojnožka. Na závěr nám dovolte popřát vám do roku 2017 hodně pevného zdraví a spokojenosti se svými střeleckými výsledky.

Terče pro ročník 2017 jsme doplnili v jejich názvu o informaci na jaký formát papíru je nutno je tisknout a jsou stejné jako v roce 2015.

 

TERCE_2014.ZIP (3440821)