brigády

 

Vážené kolegyně a kolegové, v letošním roce  se bude naše brigádnická činnost řídit rámcovým plánem brigád, který zahrnuje obvyklé sezonní potřeby naší střelnice.Jsou v něm zahrnuty práce, které pravidelně provádíme, i práce, které jsou závislé na naší úspěšnosti při získávání dotačních prostředků. Brigádnická práce je potřebná zejména v jarní sezóně, proto nevypisuji podzimní termíny. Budu je řešit pouze v případě potřeby provedení nutných prací. S ohledem na aktuální počasí si správce střelnice vyhrazuje právo termíny brigád operativně změnit nebo zrušit.

Termíny brigád pro rok 2023: probíhá jednání v radě klubu, bude doplněno

Po dohodě je možné provést plánované práce i v jiných termínech.Správce střelnice bude přítomen pouze v případě, že se člen klubu správci na brigádu PŘEDEM přihlásí emailem na lpomalis@seznam.cz nebo telefonicky na telefon +420 724 123 841. Správce střelnice děkuje za pochopení.